Header

چاوشی

اسفند ۴, ۱۳۹۸

دیوار به دیوار

ای قومِ به حج رفته کجایید کجایید معشوق همینجاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید در چه هوایید , در چه هوایید گر صورت بی صورتِ معشوق ببینید هم خواجه و هم ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


اسفند ۴, ۱۳۹۸

دیوار به دیوار

ای قومِ به حج رفته کجایید کجایید معشوق همینجاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید در چه هوایید , در چه هوایید گر صورت بی صورتِ معشوق ببینید هم خواجه و هم ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


محسن چاوشی

اسفند ۴, ۱۳۹۸

مردم آزار

♩♪♬خیلی وقته حرفامو از چشام نمیخونی حالمو نمی پرسی دردمو نمی دونی ♩♪♬هم ازم گریزونی هم میگی دوسم داری زخم میزنی اما از جذام بیزاری ♩♪♬زخم میزنی اما از جذام بیزاری دیر میرسی از راه اسم این زرنگی نیست ♩♪♬زود میری اما این عادت قشنگی ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


محسن چاوشی

اسفند ۴, ۱۳۹۸

مردم آزار

♩♪♬خیلی وقته حرفامو از چشام نمیخونی حالمو نمی پرسی دردمو نمی دونی ♩♪♬هم ازم گریزونی هم میگی دوسم داری زخم میزنی اما از جذام بیزاری ♩♪♬زخم میزنی اما از جذام بیزاری دیر میرسی از راه اسم این زرنگی نیست ♩♪♬زود میری اما این عادت قشنگی ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


کجایی

اسفند ۴, ۱۳۹۸

کجایی

یه پاییز زردو زمستونه سردو یه زندونه تنگو یه زخم قشنگو غم جمعه عصرو غریبیه حصرو یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی جهانی دروغو یه دنیا غروبو یه درد عمیقو یه تیزیه تیغو یه قلب مریضو یه آه غلیضو یه دنیا محالو تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


کجایی

اسفند ۴, ۱۳۹۸

کجایی

یه پاییز زردو زمستونه سردو یه زندونه تنگو یه زخم قشنگو غم جمعه عصرو غریبیه حصرو یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی جهانی دروغو یه دنیا غروبو یه درد عمیقو یه تیزیه تیغو یه قلب مریضو یه آه غلیضو یه دنیا محالو تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


بند باز

اسفند ۴, ۱۳۹۸

بند باز

یه بند بازم من یه بند باز که دائم چشم تو چشم جماعت میفته از رو طناب یه قلب دارم من یه ماهی قرمز که با تمام گلو چسبیده به قلاب یه بادبادک گیجم اوج که میگیرم ممکنه کله کنم اما اسیر پروازم یه کیمیاگر ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


بند باز

اسفند ۴, ۱۳۹۸

بند باز

یه بند بازم من یه بند باز که دائم چشم تو چشم جماعت میفته از رو طناب یه قلب دارم من یه ماهی قرمز که با تمام گلو چسبیده به قلاب یه بادبادک گیجم اوج که میگیرم ممکنه کله کنم اما اسیر پروازم یه کیمیاگر ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


باز آمدم

اسفند ۴, ۱۳۹۸

باز آمدم

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر در من نگر بحر دو غمخوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم آنجا روم آنجا روم بالا بدم بالا ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۴, ۱۳۹۸ ۰


باز آمدم

اسفند ۳, ۱۳۹۸

باز آمدم

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر در من نگر بحر دو غمخوار آمدم شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم آنجا روم آنجا روم بالا بدم بالا ... ادامه مطالب »

اسفند ۰۳, ۱۳۹۸ ۰